Công Ty Cổ Phần Vật Tư Thiết Bị Văn Hóa (CEMCO)

Micro thông báo cháy RM-200SF TOA

Micro thông báo cháy RM-200SF TOA
  • : RM-200SF
  • : Hệ thống VX 3000 TOA
  • : TOA/Japan
  • : Sẵn hàng
  • : Gọi để biết giá

Micro thông báo cháy RM-200SF TOA

RM-200SF là Microphone sử dụng thông báo cháy khẩn cấp. Nó được trang bị một phím khẩn cấp, cho phép nó được sử dụng như một micro từ xa để phát sóng khẩn cấp. Có thể lựa chọn vùng và thông báo micrô tại thời điểm phát sóng khẩn cấp. Với hức năng giám sát để phát hiện lỗi bao gồm cả lỗi phần tử micrô mở rộng RM-200SF. Ba phím chức năng có thể được đặt làm các phím chọn riêng hoặc nhóm các vùng loa. Việc kết nối các đơn vị mở rộng RM-210, RM-320F tùy chọn với RM-200SF.