Công Ty Cổ Phần Vật Tư Thiết Bị Văn Hóa (CEMCO)

Đại hội Cổ đông CEMCO nhiệm kỳ 2018 - 2013

   Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ Phần Vật Tư Thiết Bị Văn Hóa năm 2018 thành công tốt đẹp

                                                                                                                                       Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2018

Sáng  ngày 23 tháng 4 năm 2018, tại Hội trường - Trụ sở Công ty Cổ Phần Vật Tư Thiết Bị Văn Hóa,Số 67 Trần Hưng Đạo Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội; đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ mới  2018 - 2023 (ĐHĐCĐ).

Tới dự Đại hội năm nay có đông đảo khách mời  và các cổ đông lớn của công ty, cùng với cán bộ công nhân viên công ty CEMCO

Đại hội đã thông qua nhiều nội dung quan trọng, sau đây là một số hoạt động chính diễn ra tại đại hội.

Đoàn Chủ tịch gồm có:

1. Ông Nguyễn Văn Cúc Đại diện chủ tịch HĐQT

2. Ông Phạm Văn Kha - TGĐ Công ty Cổ Phần Vật Tư Thiết Bị Văn Hóa

3. Bà Trần Thị Thu Hằng - Bí thư Đảng ủy, Trưởng phòng Tổ Chức Hành Chính

Đoàn thư ký gồm:

1. Bà Huỳnh thị Ngọc Lan - Trưởng ban

2. Ông Hà Mạnh Tuấn - Thành viên

Thay mặt Đoàn chủ Tịch, ông Phạm Văn Kha - Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018. Năm 2017 được nhận định là có nhiều chuyển biến so với năm 2016. Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát; Thị trường BĐS dần sôi động trở lại. Tuy nhiên năm 2017 Công ty cũng gặp không ít những khó khăn, thách thức như sự cạnh tranh trong lĩnh vực đang kinh doanh; một số Chủ đầu tư thiếu vốn nên chậm thanh toán dẫn đến nợ tồn đọng gia tăng, vốn đầu tư công của Chính phủ sụt giảm dẫn đến hàng hóa tồn đọng và chậm luôn chuyển.

Ông Phạm Văn Kha - Tổng Giám đốc Công ty trình bày báo cáo về kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018

Với những thuận lợi và khó khăn đó Ban lãnh đạo Công ty ngay sau khi có sự ổn định tổ chức, cùng với với sự đoàn kết, nỗ lực của cán bộ CNV và người lao động đã đề ra các giải pháp quyết liệt, có tầm nhìn dài hạn để thực hiện kế hoạch như: xây dựng phương án kinh doanh và triển khai các dự án đầu tư; tiếp tục triển khai mô hình quản lý tập trung kết hợp với giao khoán có tính lựa chọn đối với đội kinh doanh, tích cực tìm kiểm đấu thầu các Dự án của các sở ban ngành cũng như các dự án có nguồn vốn FDI. Luôn có sự xem xét lựa chọn những Chủ Đầu tư có nguồn vốn tốt, tính thanh khoản cao nhất là trong những tháng cuối năm… Từ đó, hoạt động SXKD của Công ty đã có những bước tiến vững chắc, giữ vững ổn định, Doanh thu năm 2017 đạt 110% so với năm 2016. Đời sống người lao động ngày được nâng cao về vật chất cũng như tinh thần.  

Năm 2018 được nhận định là năm có những  thuận lợi cho việc phát triển SXKD của Công ty . Với một Ban lãnh đạo mới ,nhiệt huyết Công ty sẽ vẫn kiên trì các giải pháp đã đề ra của năm 2017 luôn cải tiến công nghệ, mở rộng nghành nghề kinh doanh quy trình quản trị để nâng cao năng lực cạnh tranh; thường xuyên kiện toàn cơ cấu tổ chức để nâng cao hiệu quả hoạt động; tăng cường công tác quản lý và năng lực điều hành với mục đính thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ SXKD năm 2018 mà Công ty đã đề ra.                                                                                                     

Các đại biểu đã được nghe Báo cáo của Tổng Giám Đốc Phạm Văn Kha về các mục tiêu nhiệm vụ, kế hoạch năm 2018 cũng như các nội dung nghị sự cần được thông qua tại Đại hội bằng các Tờ trình:

- Tờ trình đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017

- Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2016

- Tờ trình thông qua Phương án trả thù lao HĐQT và BKS năm 2017

- Tiếp đó Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% nhất trí thông qua các nội dung đã được trình trước Đại hội.

- ĐHĐCĐ cũng đã thực hiện bầu thành viên HĐQT  Ban kiểm soát mới cho nhiệm kỳ 2018 - 2023

Ông Nguyễn Văn Cúc Chủ tịch HĐQT  cũng có những ý kiến chỉ đạo Công ty trong năm 2018 và những năm tiếp theo. Tập thể cán bộ công nhân viên Công ty  phải luôn xác định những khó khăn, thách thức phía trước tìm mọi giải pháp để quản trị, điều hành, chỉ đạo SXKD, giữ vững sự ổn định và phát triển của Công ty, vì quyền lợi của cổ đông và vì người lao động. Ông cũng đã đã cám ơn và ghi nhận những ý kiến tích cực và xây dựng của các cổ đông vì sự phát triển của Công ty; ông cũng đã đánh giá cao những cố gắng nỗ lực của Ban Điều hành Công ty trong quá trình điều hành, chỉ đạo, tổ chức XSKD để Công ty hoạt động ổn định trong thời kỳ khó khăn vừa qua.

Đại hội đã thành tốt đẹp với bản Nghị quyết ĐHĐCĐ được công bố  và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ Phần  Vật Tư Thiết Bị Văn Hóa vào hồi 11 giờ 30 cùng ngày với tỷ lệ biểu quyết 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.


 

Ông đã cám ơn và ghi nhận những ý kiến tích cực và xây dựng của các cổ đông vì sự phát triển của Công ty; ông cũng đã đánh giá cao những cố gắng nỗ lực của Ban Điều hành Công ty trong quá trình điều hành, chỉ đạo, tổ chức XSKD để Công ty hoạt động ổn định trong thời kỳ khó khăn vừa qua

 

Ông Nguyễn Văn Cúc  cũng có những ý kiến chỉ đạo Công ty trong năm 2017 và những năm tiếp theo Tập thể cán bộ công nhân viên Công ty  phải luôn xác định những khó khăn, thách thức phía trước tìm mọi giải pháp để quản trị, điều hành, chỉ đạo SXKD, giữ vững sự ổn định và phát triển của Công ty, vì quyền lợi của cổ đông và vì người lao động.

Tiếp đó Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% nhất trí thông qua các nội dung đã được trình trước Đại hội.

Nghị quyết được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ Phần  Vật Tư Thiết Bị Văn Hóa vào hồi 11 giờ 30 cùng ngày với tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đã thành công tốt đẹp, tiếp tục khẳng định sự tin tưởng, sự ủng hộ, đồng thuận của các cổ đông đối với HĐQT cũng như Ban điều hành Công ty. Ban Lãnh đạo Công ty CP Vật Tư Thiết Bị Văn Hóa tin tưởng và quyết tâm xây dựng Công ty phát triển bền vững theo đúng định hướng cố gắng hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2017 và các nội dung đã được Nghị quyết Đại hội thông qua. 

                                                       

 

Bài viết liên quan: