Công Ty Cổ Phần Vật Tư Thiết Bị Văn Hóa (CEMCO)

Bộ tạo vang VFX-299 STK

Bộ tạo vang VFX-299 STK
  • : VFX-299 STK
  • : Bộ xử lý tín hiệu
  • : STK/Korea
  • : Sẵn hàng
  • : Gọi để biết giá
THÔNG SỐ KỸ THUẬT SẢN PHẨM
 
Model VFX-299
Frequency Response 10Hz ~ 30kHz
Dynamic Range Equivalent Noise 80dB (typical) 129 dB
T.H.D less than 0.05%(20-30kHz, max, level)
Max Input Level >+21dBu balanced or unbalanced
INPUTS  
Mono Mic(XLR jack) - 55 dBu
Mono Mic(1/4" phone jack) - 55 dBu
Stereo line - 10 dBu
CD/Tape in -10 dBu
Impedance  
Mic pre amp input 1 K ohm
Stereo line input 1 K ohm
CD/Tape RCA input 10 K ohm
MIC CH Equalization  
Low EQ: shelving 80Hz +/_ 15dB
Mid EQ: Peaking 100Hz~8kHz +/_ 12dB
High EQ: Shelving 12kHz +/_ 15dB
OUTPUTS  
Nominal Level +5dBu
Maximun Level +19dBu
Impedance 330 ohm
DSP filter Control  
Presense;wide response +12dB, -6dB
Number of Effect Program  
Karaoke 1 4 select
Karaoke 2 4 select
Karaoke 3 11 select
Reverb hall 8 select
Reverb room 6 select
Reverb plate 6 select
Ambient 5 select
Gate Reverb 6 select
Reverse Reverb 6 select
Echo & Hall 5 select
Single Dealy 8 select
Chorus 9 select
Flanger 9 select
Tremolo 6 select
Wah Wah 6 select
AD/DA Conversion  
AD Conversion 20bit
DA Conversion 24bit
Sampling Frequency 34.1 kHz
Front Section Descriptions  
Level Control & Button Controls 2 of Mic gain CH 1 & 2
8 of Mic EQ CH 1 & 2
1 of Master In put level
1 of Master output level
1 of Effect Mix level
1 of Effect Tone boost & cut
5 of Effect time & level control
2 of Effect select
1 of Mute ON-OFF
Indicators Peak L& R, Master Effect Peak
Rear Panel Descriptions  
Inputs 2 (XLR Jack),
2 (Mic Phone Jack,unbal),
2 tape in(RCA Jack)
2 level control Volume for Tape input & line input
Output(Left,Right) 2 (Phone Jack)
Footswitch 1 (Phone Jack)
POWER SUPPLY  
Operating Voltage 100 VAC 50/60Hz, 120 VAC 60Hz, 220-240 VAC 50/60Hz
Power Consumption 10W
Main Connection IEC receptacle
Physical  
Dimensions: W x H x D 483 x 44 x 175 (mm)
Shipping/CBM 0.0154
Weight 2.51 kg
Shipping Weight 3.42 kg