Công Ty Cổ Phần Vật Tư Thiết Bị Văn Hóa (CEMCO)

Bàn gọi mở rộng RM-210F TOA

Bàn gọi mở rộng RM-210F TOA
  • : RM-210F
  • : Hệ thống VX 3000 TOA
  • : TOA/Japan
  • : Sẵn hàng
  • : Gọi để biết giá

Bàn gọi mở rộng RM-210F TOA

RM-210F là thiết bị mở rộng phím chức năng cho Micro chọn vùng từ xa RM-300X. Số phím chức năng và đèn hiển thị có trên 01 bộ RM-210F là 10 phím.